Kaikkien kirkko 2024 - Kohti yhteisöjen kirkkoa

https://kaikkienkirkko.com/ehdokkaat/

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaali pidetään seurakunnissa laskiaistiistaina 13.2.2024. Papiston osalta lääninrovastit toimittavat vaalin. Huopalahden rovastikunnan papiston vaali toimitetaan klo 13.00 vaalikokouksessa Pitäjänmäen kirkolla osoitteessa  Turkismiehenkuja 4, Helsinki. Äänestää voi ennakkoon toimittamalla vaalikutsun ohjeen mukaisesti vaaliliput omalle lääninrovastille. 

Olen Helsingin hiippakunnan pappisehdokkaana kirkolliskokoukseen numerolla 42 ja hiippakuntavaltuustoon numerolla 30.

 Maika Vuori, rovasti, Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherra, Huopalahden rovastikunnan lääninrovasti ja Helsingin seurakuntayhtymän  Yhteisen  kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Taustaltani ja identiteetiltäni olen luterilaisen kirkon nainen. Olen kasvanut kansankirkon yhteyteen ja pidän sen perintöä sekä teologiaa arvossa.
Aikamme  edellyttää kansojen kirkkoa: kutsuvaa, vieraanvaraisia ja ekumeenista, joka kykenee sulkemaan sisäänsä tasavertaisesti turvalliseen ja vahvasta teologisesti osaamisesta kiinni pitävään kristillisyyteen. 

Olen ekumeenisesti ajatteleva ja avoin, teologisten opintojeni perusteella uskontoteologi. Asettaudun mielelläni kunnioittavaan vuoropuheluun myös muita uskontoja ja ideologioita seuraavien ihmisten kanssa.

-Suomen evankelisluterilaisen kirkon etsikkoaika on nyt. Kirkkomme voi kasvaa ainoastaan avautumalla kansojen ja yhteisöjen kirkoksi. Tarvitsemme maahamme muuttaneita uusia suomalaisia yhteyteemme ja tehtävämme on kertoa elein ja ilmaisuin, että ihminen tarvitsee kirkon - ja kirkko tarvitsee ihmistä, jäseniä. Kirkon rakenteiden keventäminen ja kirkossa tehtävän työn uudistaminen kohti tulevaisuuden tarpeita tulevat olemaan kirkon etsikkoajan päätöksenteon teemoja. Tärkeää on vahvistaa nuorten ikäpolvien ääntä toiminnassa ja päätöksenteossa.
Suomen luterilaisen kirkon on olennaista antaa ulospäin viestiä Kristus-keskeisestä ykseydestä ja ilosta. Se viehättää, kiehtoo ja kutsuu luo.

- Suomen evankelisluterilainen kirkko toimii turvana suomalaisen yhteiskunnan henkisen kriisinkestävyyden kannattelemiseksi yhteistyössä valtion hallintokoneiston kanssa. Läheisten suhteiden ylläpitäminen on olennaista eri toimijoiden kanssa. Sen eteen on tärkeää tehdä työtä ja samalla pitää huolta siitä, että kirkkomme on näkyvä, tarvittu ja haluttu yhteistyökumppani myös tulevaisuudessa.

Tämän vuoksi valitsin Kaikkien kirkko 2024 listan:

Kaikkien kirkko on ollut jo useiden vaalien ajan perinteinen Helsingin hiippakunnan kirkkoherrojen ja tavallisten pappien kokoama vaalilista. Luonteeltaan se on maltillinen ja ammentaa ymmärryksensä seurakunnissa tehtävästä työstä Kristuksen asialla pääkaupungissa ja sen lähialueilla.
”Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani.” Apt. 18:10. 

Maika 30 hiippakuntavaltuustoon 
Maika 42 kirkolliskokoukseen

https://kaikkienkirkko.com/ehdokkaat/